PEA Mini Marathon 2022

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สนามเชียงใหม่แข่งวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
สนามประจวบคีรีขันธ์วันที่ 25 ธันวาคม 2565

วิ่งทั่วไทยไปกับ PEA

วิ่งสนุกทั่วไทย ไปได้ทั้งปีกับ 5 เส้นทาง 5 จังหวัด

PEA.N1 Mini Marathon #10

เชียงใหม่

แข่งวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

ห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม


PEA.S1 Mini Marathon #3

ประจวบคีรีขันธ์

แข่งวันที่ 25 ธันวาคม 2565

พื้นที่กองบิน 5 กองทัพอากาศ


PEA.NE3 Mini Marathon #1

นครราชสีมา

แข่งวันที่ 28 มกราคม 2566

สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9


PEA.C2 Mini Marathon #1

ชลบุรี

แข่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

หาดบางแสน


เกี่ยวกับ PEA Mini Marathon

   ปัจจุบันการเดิน-วิ่ง ถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รักการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมในการทำงานและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ชมรมกรีฑาและวิ่งเพื่อสุขภาพสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง PEA Mini Marathon ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
   แต่จากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ ไม่สามารถจัดงานในรูปแบบเดิมได้ จึงต้องชะลอการจัดงานมาจวบจนถึงปีนี้ที่สถานการณ์ Covid-19 มีทิศทางที่คลี่คลายดีขึ้นเราจึงได้จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง PEA Mini Marathon ขึ้นอีกครั้ง (ครั้งที่ 11) พร้อมทั้งได้ขยายการจัดงานในนามสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปตามภูมิภาค อีก 4 ภาค ทั่วประเทศ (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) ซึ่งบางภาคก็มีจัดงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดงานที่สำนักงานใหญ่ กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงพลัง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ ของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรายได้จากการจัดงานที่ได้รับบริจาคจากเงินค่าสมัครของนักวิ่งและจากผู้สนับสนุนการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย จะพิจารณามอบเพื่อการกุศลต่อไป


รายละเอียดงานวิ่งสนามกรุงเทพมหานคร
(PEA Mini Marathon #11)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานWATT-D ทั่วไทยไปกับ PEA (PEA Mini Marathon #11)
สถานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัคร1 กรกฎาคม 2565
จำนวนรับสมัคร3,000 คน
เหรียญรางวัล- เหรียญทองจำนวน 1,000 เหรียญ (สำหรับระยะ 10.5 km 1,000 คนแรก)
- เหรียญเงินจำนวน 2,000 เหรียญ (สำหรับระยะ 5 km และ 10.5 km คนที่ 1001 ขึ้นไป)
การรับเสื้อและ BIBจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ รับด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 และ 24 กันยายน 2565 เวลา 9:00 น. - 15:00 น.
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ อาคาร LED บริเวณ Lobby
(พร้อมบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชนกรณีรับแทน)
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
03.30 - 04.30 น.ลงทะเบียน (Check-in)
04.30 – 04.45 น.ออกกำลังกาย (Warm Up)
04.50 น.ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันฯ
04.55 น.ประธานฯ ในพิธีกล่าวเปิดงาน
05.00 น.ปล่อยตัวนักกีฬา 10.5 km
05.15 น.ปล่อยตัวนักกีฬา 5 km
07.00 น.มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน PEA Mini Marathon 2022

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

450 THB

Fun Run 5 km

450 THB

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ - สนามกอล์ฟ North Park

รายละเอียดงานวิ่งสนามเชียงใหม่
(PEA.N1 Mini Marathon #10)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งเหนือม่วนใจ๋ (PEA.N1 Mini Marathon #10)
สถานที่ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่
เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ รับด้วยตนเองในวันศุกร์-เสาร์ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
ณ ร้านระเบียงพาฝัน ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
(พร้อมบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และหลักฐานการโอนเงิน)
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
04.30 - 05.30 น.เปิดประตูเข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย
05.45 น.เช็คอินรุ่นแข่งขัน Mini Marathon 10.5 km
06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10.5 km
06.05 น.เช็คอินรุ่นแข่งขัน Fun Run 5 km
06.15 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run 5 km
*หมายเหตุ : หากในรุ่นการแข่งขันมีรายงานตัวครบตามจำนวนรางวัล PEA จะทำพิธีมอบรางวัลทันที

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 10.5 km ถ้วยรางวัล 1 - 5 (จำนวน 5 รางวัล)
- Overall เงินรางวัล 2,000 บาท (ชาย 1 รางวัล / หญิง 1 รางวัล)
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 – 69 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป (ชาย)

2. ประเภทพนักงาน PEA ระยะ 10.5 km (ชาย ถ้วยรางวัล 1 - 15, หญิง ถ้วยรางวัล 1 - 10)
- Overall เงินรางวัล 2,000 บาท (ชาย 1 รางวัล / หญิง 1 รางวัล)
- รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 41 ปีขึ้นไป (ชาย/หญิง)

3. ประเภทแฟนซี(ไม่แบ่งชาย-หญิง) ระยะ 10.5 km ถ้วยรางวัล 1 - 5 (จำนวน 5 รางวัล)
(ตัดสินตามความสวยงาม และความเห็นชอบของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

*หมายเหตุ : ประเภทรุ่น Fun Run ระยะ 5 km (ไม่มีชิงถ้วยรางวัลอันดับ)

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

400 THB

Fun Run 5 km

400 THB

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานวิ่งสนามประจวบคีรีขันธ์
(PEA.S1 Mini Marathon #3)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งใต้หนุ้กจังหู้ (PEA.S1 Mini Marathon #3)
สถานที่กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครเปิดรับวันที่ 1 กันยายน 2565
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBอาคารสโมสร กองบิน5 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 วันที่ 24 ธันวาคม 2565 (พร้อมยืนยันผลการตรวจ ATK)
กำหนดการ25 ธันวาคม 2565
04.00 - 05.00 น.เตรียมความพร้อม
05.10 - 05.25 น.กายบริหารอบอุ่นร่างกาย
05.25 - 05.35 น.นักวิ่งระยะ 10 km เข้าจุดปล่อยตัว
05.35 - 05.45 น.พิธีเปิดการแข่งขัน
05.45 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 km
06.00 น.ปล่อยตัวระยะ 5 km
08.00 น.มอบถ้วยรางวัล
09.00 น.ปิดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

1. ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 10 km ถ้วยรางวัล 1 - 5 (จำนวน 5 รางวัล)
- รางวัล Overall (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี (ชาย/หญิง)

2. ประเภทพนักงาน PEA ระยะ 10 km ถ้วยรางวัล 1-5
- รางวัล Overall (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายต่ำกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 31-45 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 45 ปี (ชาย/หญิง)

3. รางวัลแฟนซี

*หมายเหตุ : ประเภทรุ่น Fun Run ระยะ 5 km (ไม่มีชิงถ้วยรางวัลอันดับ)

พิเศษสุดๆ กับรางวัลมากมายในกิจกรรมในครั้งนี้

1. รางวัลกล่องสุ่มมูลค่ามากกว่า 15,000 บาท

2. รางวัลชุดแต่งกายแฟนซี

3. และผู้สมัครลำดับที่ 9,99,199,299,399,499,599,699,799,899,999,1099,1199,1299,1399,1499 รับเสื้อ Finisher 10.5km ไปเลยทันที

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

450 THB

Fun Run 5 km

450 THB

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดงานวิ่งสนามนครราชสีมา
(PEA.NE3 Mini Marathon #1)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งอีสานม่วนอีหลี (PEA.NE3 Mini Marathon #1)
สถานที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้
กำหนดการ28 มกราคม 2566

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

ติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้

Fun Run 5 km

ติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา

รายละเอียดงานวิ่งสนามชลบุรี
(PEA.C2 Mini Marathon #1)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งสามมุกสนุกสุดใจ (PEA.C2 Mini Marathon #1)
สถานที่หาดบางแสน จ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้
กำหนดการ26 กุมภาพันธ์ 2566

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

ติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้

Fun Run 5 km

ติดตามรายละเอียดเร็ว ๆ นี้

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

หาดบางแสน จ.ชลบุรี

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระเงิน และแจ้งโอนชำระภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัดจากวันที่สมัคร
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องดำเนินการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขันไม่เกิน 48 ชั่วโมง และนำผลมาแสดงที่หน้างาน (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข)
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะที่การสมัครไว้หลังจากที่ได้ทำการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 4. การรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลตรงตามที่ได้ทำการสมัครไว้ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามชื่อที่สมัครไว้การรับรางวัลถือเป็นโมฆะ และให้รางวัลผู้เข้าเส้นชัยลำดับถัดไป
 5. ผู้สมัครยินยอมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในกิจกรรมวิ่ง และการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมวิ่งให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
 6. การเก็บข้อมูลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกับผู้จัดงานวิ่ง ซึ่งหากไม่มีการเก็บข้อมูลของท่านแล้วก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าท่านมีสิทธิ และหน้าที่ต่อผู้จัดงานวิ่งอย่างไรอาจจะทำให้ผู้จัดงานวิ่งไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งให้สำเร็จลุล่วงได้
 7. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อผู้จัดงานวิ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือตามคำสั่งศาล
 9. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 10. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถติดต่อได้ที่ ชมรมกรีฑาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางอีเมล peaminimarathon2022@gmail.com
 11. ท่านสามารถขอดู และ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยอาจเสียค่าใช้จ่าย และ ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เท่าที่ไม่ขัดต่อสิทธิ และ หน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกับผู้จัดงานวิ่ง และ ไม่ขัดต่อสิทธิ และ หน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

ข้อกำหนดมาตรการป้องกันด้าน COVID-19

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข)

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องดำเนินการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขันไม่เกิน 1 วัน และนำผลมาแสดงที่หน้างาน
 2. หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่นำผลการตรวจ ATK มาแสดงหน้างาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องชำระเงินค่าตรวจ ATK 200 บาท
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกตัวตามลำดับ Block ที่ได้กำหนดบน BIB

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

จะสมัครวิ่ง ต้องทำอย่างไรบ้าง?

กดปุ่มเมนู "สมัครวิ่ง" แล้วเลือกสนามที่ต้องการสมัคร

หากสมัครไปแล้ว 1 สนาม ต้องการสมัครสนามอื่นเพิ่มต้องทำอย่างไร? ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดหรือไม่?

กดปุ่มเมนู "เข้าสู่ระบบ" แล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เคยใช้สมัคร และกดปุ่มสมัครสนามอื่น ๆ เพียงเท่านี้ผู้สมัครก็ไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

กำหนดการรับสมัคร และกำหนดการวิ่งของแต่ละสนาม

การเปิดรับสมัครวิ่งจะทำการเปิดรับทีละสนาม โดยจะมีเวลาการรับสมัครถัดจากสนามก่อนหน้า โดยประมาณ 1 เดือน กรุณารอติดตามวันเปิดสมัครของแต่ละสนามอีกครั้ง

สามารถทำการเปลี่ยนระยะการวิ่งหลังจากสมัครไปแล้วได้หรือไม่?

ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะการวิ่งได้ หลังจากที่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การรับเสื้อและ BIB มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

ผู้สมัครจะใช้บัตรประชาชนและมารับตามวันที่กำหนดด้วยตนเอง หรือใช้สำเนาบัตรประชาชนในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

มีการจัดส่งเสื้อหรือไม่?

ทาง PEA มีบริการจัดส่งโดยคิดค่าบริการ 50 บาท ที่ตัวแรก และบวกเพิ่ม 10 บาทต่อ 1 ตัว (ไม่เกิน 5 ตัว หากเกินจะเริ่มนับค่าบริการเพิ่ม 50 บาท และบวกตัวละ 10 บาทอีกครั้ง)
ในกรณีท่านใดสมัครและชำระเงินแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นจัดส่งสามารถคลิก เปลี่ยนการจัดส่ง

แจ้งโอนชำระและส่งสลิปชำระเงินแล้ว ยังไม่ขึ้นสถานะยืนยัน?

ทาง PEA Mini Marathon 2022 จะทำการตรวจสอบรายการของท่าน และยืนยันการสมัครภายใน 3 วัน โดยจะมี Email แจ้งหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว

Photo Gallery

Sponsors

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

Official Line : เพิ่มเพื่อน
Facebook Page : PEA Mini Marathon
ปัญหาด้านการสมัคร :0909866012 (คุณนิว)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียดงาน จ.กรุงเทพฯ :0909866012 (คุณนิว)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียดงาน จ.เชียงใหม่ :ID Line : aeymanthana (คุณมัณฑนา)
ID Line : nalumonw(คุณนฤมล)
Facebook : PEA N.1 Mini Marathon #10

PEA Mini Marathon 2022

สายวิ่งห้ามพลาด!