สำหรับผู้สมัคร สนามกรุงเทพฯ ที่ชำระเงินแล้วต้องการเปลี่ยนจากการรับเสื้อด้วยตนเองเป็นจัดส่ง

ค่าจัดส่งตัวแรก 50 บาท + 10 บาทต่อ 1 ตัว หากเกิน 5 ตัวจะเริ่มนับ 50 บาทใหม่อีกครั้ง (จัดส่งตามออเดอร์ใบสมัครไม่สามารถแยกส่ง หรือรวมส่งข้ามใบสมัครได้)

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัคร