PEA Mini Marathon 2022

ปิดรับสมัครแล้วทุกสนาม กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งเร็วๆนี้


วิ่งทั่วไทยไปกับ PEA

วิ่งสนุกทั่วไทย ไปได้ทั้งปีกับ 5 เส้นทาง 5 จังหวัด

เกี่ยวกับ PEA Mini Marathon

   ปัจจุบันการเดิน-วิ่ง ถือเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รักการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมในการทำงานและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ชมรมกรีฑาและวิ่งเพื่อสุขภาพสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง PEA Mini Marathon ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
   แต่จากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ ไม่สามารถจัดงานในรูปแบบเดิมได้ จึงต้องชะลอการจัดงานมาจวบจนถึงปีนี้ที่สถานการณ์ Covid-19 มีทิศทางที่คลี่คลายดีขึ้นเราจึงได้จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง PEA Mini Marathon ขึ้นอีกครั้ง (ครั้งที่ 11) พร้อมทั้งได้ขยายการจัดงานในนามสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปตามภูมิภาค อีก 4 ภาค ทั่วประเทศ (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) ซึ่งบางภาคก็มีจัดงานมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดงานที่สำนักงานใหญ่ กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงพลัง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ช่วยเหลือสังคมในมิติต่าง ๆ ของสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรายได้จากการจัดงานที่ได้รับบริจาคจากเงินค่าสมัครของนักวิ่งและจากผู้สนับสนุนการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย จะพิจารณามอบเพื่อการกุศลต่อไป


รายละเอียดงานวิ่งสนามประจวบคีรีขันธ์
(PEA.S1 Mini Marathon #3)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งใต้หนุ้กจังหู้ (PEA.S1 Mini Marathon #3)
สถานที่กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครเปิดรับวันที่ 1 กันยายน 2565 ปิดรับสมัครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBอาคารสโมสร กองบิน5 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 วันที่ 24 ธันวาคม 2565

ไม่ต้องมีผลตรวจ ATK

กำหนดการ25 ธันวาคม 2565
04.00 - 05.15 น.เตรียมความพร้อม
05.15 - 05.30น.กายบริหาร/อบอุ่นร่างกาย
05.30 - 05.45 น.นักวิ่งเข้าจุดสตาร์ท
05.45 - 06.00 น.พิธีเปิดการแข่งขัน
06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 km
06.15 น.ปล่อยตัวระยะ 5 km
07.30 น.มอบถ้วยรางวัล
08.30 น.ปิดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขันสนามประจวบคีรีขันธ์

1. รางวัล Overall (ชาย/หญิง) พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

2. ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 10 km ถ้วยรางวัล 1 - 5 (จำนวน 5 รางวัล)
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี (ชาย/หญิง)

3. ประเภทพนักงาน PEA ระยะ 10 km ถ้วยรางวัล 1-5 (จำนวน 5 รางวัล)
- รุ่นอายต่ำกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 31-45 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 45 ปี (ชาย/หญิง)

4. รางวัลแฟนซี

*หมายเหตุ : ประเภทรุ่น Fun Run ระยะ 5 km (ไม่มีชิงถ้วยรางวัลอันดับ)

พิเศษสุดๆ กับรางวัลมากมายในกิจกรรมในครั้งนี้

1. รางวัลกล่องสุ่มมูลค่ามากกว่า 15,000 บาท

2. รางวัลชุดแต่งกายแฟนซี

3. และผู้สมัครลำดับที่ 9, 99, 199, 299, 399, 499, 599, 699, 799, 899, 999, 1099, 1199, 1299, 1399, 1499 รับเสื้อ Finisher 10.5km ไปเลยทันที

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

450 THB

Fun Run 5 km

450 THB

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

กองบิน 5 กองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดงานวิ่งสนามนครราชสีมา
(PEA.NE3 Mini Marathon #1)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งอีสานม่วนอีหลี (PEA.NE3 Mini Marathon #1)
สถานที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัครวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือรับวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-16.00 น. บริเวณเต็นท์กองอำนวยการ ลานนวมินทร์ จุดจัดงานที่บุ่งตาหลั่ว
กำหนดการวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
10.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมวิ่งลงทะเบียนรับเสื้อและBIB บริเวณลานนวมินทร์(เฉพาะผู้ที่แจ้งรับหน้างาน)
กำหนดการวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
04.00 น.คณะทำงานฝ่ายต่างๆเข้าพื้นที่การจัดงาน บริเวณลานนวมินทร์
04.30 - 05.30 น.ลงทะเบียนนักกีฬา (Check-in)
05.00 น.-05.15 น.คณะกรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร กฟภ. และแขกผู้มีเกียรติ พักผ่อน ณ จุดรับรอง
05.30 - 05.45 น.ออกกำลังกาย (Warm up)
05.50 น.ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันฯ
05.55 น.ผู้ว่าการ กฟภ. / ประธานฯ ในพิธีกล่าวเปิดงาน
06.00 น.ปล่อยตัวนักกีฬา Mini Marathon 11 km
06.15 น.ปล่อยตัวนักกีฬา Fun run 3.2 km
07.40 น.คณะกรรมการ กฟภ. คณะผู้บริหาร กฟภ. และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันที่จุดถ่ายภาพ
08.00 น.มอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน PEA Mini Marathon 2022
09.00 น.เสร็จสิ้นการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขันสนามนครราชสีมา

1. รางวัล Overall (ชาย/หญิง) พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

2. ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 11 km ถ้วยรางวัล 1 - 3 (จำนวน 3 รางวัล)
- รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 20 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 60 - 69 ปี (ชาย)
- รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี (หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 70 ปี (ชาย)

3. ประเภทพนักงาน PEA ระยะ 11 km ถ้วยรางวัล 1-3 (จำนวน 3 รางวัล)
- รุ่นอายต่ำกว่า 40 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 40 ปี (ชาย/หญิง)

4. รางวัลแฟนซี จำนวน 5 รางวัล (คณะกรรมการตัดสินเป็นที่สุด)

*หมายเหตุ :
1. เหรียญที่ระลึก ชาย-หญิง ที่เข้าเส้นชัย ได้รับเหรียญทอง
2. ประเภท Fun Run (ระยะ 3.2 km) ไม่มีชิงถ้วยรางวัล

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 11 km

400 THB

Fun Run 3.2 km

400 THB

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา

รายละเอียดงานวิ่งสนามชลบุรี
(PEA.C2 Mini Marathon #1)

รายละเอียดและกำหนดการ

ชื่องานวิ่งสามมุขสนุกสุดใจ (PEA.C2 Mini Marathon #1)
สถานที่หาดบางแสน จ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2565)
จำนวนรับสมัคร1,500 คน
การรับเสื้อและ BIBจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือรับวันศุกร์-เสาร์ที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
04.30 - 05.25 น.เตรียมความพร้อมและให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย
05.25 - 05.35 น.นักวิ่งระยะ 10.5 km เข้าจุดปล่อยตัว
05.35 - 05.45 น.พิธีเปิดการแข่งขัน
05.45 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5km
06.00 น.ปล่อยตัวระยะ 5km
08.30 น.ปิดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขันสนามชลบุรี

1. รางวัล Overall (ชาย/หญิง) แยกประเภทบุคคลทั่วไปและพนักงาน PEA พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

2. ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 10.5 km ถ้วยรางวัล 1 - 3 (จำนวน 3 รางวัล)
- รุ่นอายุ 16 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุมากกว่า 60 ปี (ชาย/หญิง)

3. ประเภทพนักงาน PEA ระยะ 10.5 km ถ้วยรางวัล 1-3 (จำนวน 3 รางวัล)
- รุ่นอายุ 18 - 29 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (ชาย/หญิง)
- รุ่นอายุ 50 - 60 ปี (ชาย/หญิง)

4. รางวัลแฟนซี จำนวน 3 รางวัล (ระยะ 5 km)
- อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
- อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- อันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท

*หมายเหตุ : ประเภทรุ่น Fun Run ระยะ 5 km (ไม่มีชิงถ้วยรางวัลอันดับ)

ระยะวิ่ง ค่าสมัคร และรายการของที่ได้รับ

Mini Marathon 10.5 km

550 THB

Fun Run 5 km

550 THB

เส้นทางการวิ่ง และจุดให้บริการ

หาดบางแสน จ.ชลบุรี

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระเงิน และแจ้งโอนชำระภายในระยะเวลา 3 วัน นับถัดจากวันที่สมัคร
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องดำเนินการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขันไม่เกิน 48 ชั่วโมง และนำผลมาแสดงที่หน้างาน (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข)
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะที่การสมัครไว้หลังจากที่ได้ทำการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 4. การรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นบุคคลตรงตามที่ได้ทำการสมัครไว้ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามชื่อที่สมัครไว้การรับรางวัลถือเป็นโมฆะ และให้รางวัลผู้เข้าเส้นชัยลำดับถัดไป
 5. ผู้สมัครยินยอมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในกิจกรรมวิ่ง และการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมวิ่งให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
 6. การเก็บข้อมูลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกับผู้จัดงานวิ่ง ซึ่งหากไม่มีการเก็บข้อมูลของท่านแล้วก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าท่านมีสิทธิ และหน้าที่ต่อผู้จัดงานวิ่งอย่างไรอาจจะทำให้ผู้จัดงานวิ่งไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งให้สำเร็จลุล่วงได้
 7. คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อผู้จัดงานวิ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือตามคำสั่งศาล
 9. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 10. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถติดต่อได้ที่ ชมรมกรีฑาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางอีเมล peaminimarathon2022@gmail.com
 11. ท่านสามารถขอดู และ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยอาจเสียค่าใช้จ่าย และ ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เท่าที่ไม่ขัดต่อสิทธิ และ หน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกับผู้จัดงานวิ่ง และ ไม่ขัดต่อสิทธิ และ หน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

ข้อกำหนดมาตรการป้องกันด้าน COVID-19

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข)

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องดำเนินการตรวจ ATK ก่อนวันแข่งขันไม่เกิน 1 วัน และนำผลมาแสดงที่หน้างาน
 2. หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่นำผลการตรวจ ATK มาแสดงหน้างาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องชำระเงินค่าตรวจ ATK 200 บาท
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องออกตัวตามลำดับ Block ที่ได้กำหนดบน BIB

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

จะสมัครวิ่ง ต้องทำอย่างไรบ้าง?

กดปุ่มเมนู "สมัครวิ่ง" แล้วเลือกสนามที่ต้องการสมัคร

หากสมัครไปแล้ว 1 สนาม ต้องการสมัครสนามอื่นเพิ่มต้องทำอย่างไร? ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดหรือไม่?

กดปุ่มเมนู "เข้าสู่ระบบ" แล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เคยใช้สมัคร และกดปุ่มสมัครสนามอื่น ๆ เพียงเท่านี้ผู้สมัครก็ไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

กำหนดการรับสมัคร และกำหนดการวิ่งของแต่ละสนาม

การเปิดรับสมัครวิ่งจะทำการเปิดรับทีละสนาม โดยจะมีเวลาการรับสมัครถัดจากสนามก่อนหน้า โดยประมาณ 1 เดือน กรุณารอติดตามวันเปิดสมัครของแต่ละสนามอีกครั้ง

สามารถทำการเปลี่ยนระยะการวิ่งหลังจากสมัครไปแล้วได้หรือไม่?

ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะการวิ่งได้ หลังจากที่ได้ทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การรับเสื้อและ BIB มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

ผู้สมัครจะใช้บัตรประชาชนและมารับตามวันที่กำหนดด้วยตนเอง หรือใช้สำเนาบัตรประชาชนในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน

มีการจัดส่งเสื้อหรือไม่?

ทาง PEA มีบริการจัดส่งโดยคิดค่าบริการ 50 บาท ที่ตัวแรก และบวกเพิ่ม 10 บาทต่อ 1 ตัว (ไม่เกิน 5 ตัว หากเกินจะเริ่มนับค่าบริการเพิ่ม 50 บาท และบวกตัวละ 10 บาทอีกครั้ง)
ในกรณีท่านใดสมัครและชำระเงินแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นจัดส่งสามารถคลิก เปลี่ยนการจัดส่ง

แจ้งโอนชำระและส่งสลิปชำระเงินแล้ว ยังไม่ขึ้นสถานะยืนยัน?

ทาง PEA Mini Marathon 2022 จะทำการตรวจสอบรายการของท่าน และยืนยันการสมัครภายใน 3 วัน โดยจะมี Email แจ้งหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว

Photo Gallery

Sponsors

ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

Official Line : เพิ่มเพื่อน
Facebook Page : PEA Mini Marathon
ปัญหาด้านการสมัคร :0909866012 (คุณนิว)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียดงาน จ.เชียงใหม่ :ID Line : aeymanthana (คุณมัณฑนา)
ID Line : nalumonw(คุณนฤมล)
Facebook : PEA N.1 Mini Marathon #10
รายละเอียดงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ :0819291392 (คุณณัฎฐภัทร์)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0840819527 (คุณสุจิตรา)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียดงาน จ.นครราชสีมา :0815476057 (คุณมนัส)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Official Line : เพิ่มเพื่อน
Facebook Page : PEA Mini Marathon
รายละเอียดงาน จ.ชลบุรี :0925239965 (คุณวีระพล)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0814254007 (คุณศรายุทธ)
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Facebook : PEA C2 Mini Marathon #1
Line : เพิ่มเพื่อน

PEA Mini Marathon 2022

สายวิ่งห้ามพลาด!