รายละเอียด


 • 7 พ.ค. 2562
  Blog Post

  เปิดรับสมัครนักวิ่ง

  เปิดรับสมัครบนเว็บไซต์ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. จนกว่าจะครบจำนวนกำหนด โดยมีค่าสมัคร 300 บาท


 • 1 ก.ค. 2562
  Blog Post

  เริ่มจัดส่งเสื้อ PEA Mini Marathon ครั้งที่ 10 สำหรับผู้สมัครโดยเลือกจัดส่งเสื้อ

  ผู้สมัครแบบจัดส่งเสื้อสามารถติดตามสถานะโดย Tracking Number ซึ่งจะเริ่มทยอยอัพเดทตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถตรวจสอบได้กดปุ่มด้านล่าง และใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัคร


 • 21 - 22 ก.ย. 2562
  Blog Post

  วันรับเสื้อ PEA Mini Marathon ครั้งที่ 10 (สำหรับผู้สมัครรับเสื้อเอง)

  โดยสามารถรับเสื้อได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบสถานที่รับเสื้อวิ่งได้โดยคลิกปุ่มด้านล่าง


 • 29 ก.ย. 2562
  Blog Post

  วันแข่งขัน PEA Mini Marathon ครั้งที่ 10

  โดยจัดงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบเส้นทางการวิ่งได้โดยคลิกปุ่มด้านล่าง
  เวลา 5.30 น. Aerobic warm up
  เวลา 5.50 น. กล่าวรายงาน/พิธีเปิด
  เวลา 6.00 น. ปล่อยตัววิ่งมินิมาราธอน (10.5km)
  เวลา 6.10 น. ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ (5km)
  เวลา 8.00 น. พิธีมอบรางวัลและจับฉลากผู้โชคดี
  เวลา 9.30 น. ปิดการแข่งขัน