PEA Mini Marathon#10

Fun run 5 km
Mini marathon 10.5 km
ในวันที่ 29 กันยายน 2562
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
จนกว่าจะครบจำนวน


แลกเปลี่ยนเสื้อ(ทีมงานไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการแลกเปลี่ยนของผู้สมัคร)

*ผู้สมัครจะต้องดำเนินการติดต่อแลกเปลี่ยนเสื้อกันเอง

กรุณากรอกรหัสบัตรประชาชนที่ใช้สมัคร (13หลักไม่ใส่เครื่องหมาย -)